วัสดุทนไฟ (Refractory)

วัสดุทนไฟ คือ

คือ วัสดุจำพวกอโลหะ ที่มีคุณสมบัติทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อสัมผัสความร้อนสูง

คุณสมบัติ ของวัสดุทนไฟ คือ

1. สามารถรองรับน้ำหนักขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยไม่เกิดการยุบตัวหรือเสียทรง
2. ทนต่อการขัดสีจากลม ของแข็ง เปลวไฟ หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่อุณหภูมิสูงได้
3. ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือ สารประกอบหลอมเหลวต่าง ๆ ได้

สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทนไฟที่สำคัญ

คือ อะลูมิน่า ( Al203 ) และ ซิลิก้า ( Silica ) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีจุดหลอมตัวสูง

ประเภทของวัสดุทนไฟ แบ่งได้ดังนี้

1. อิฐทนไฟ ( Refractory Brick )
2. ปูนทนไฟ ( Mortar )
3. คอนกรีตทนไฟ ( Castable )
4. พลาสติกทนไฟ ( Plastic )
5. ผงดำ ( Ramming Mass )
6. ผงยิง ( Gunning Mix )